Help with Search courses

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου

Ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας για την Ελληνική οικονομία καθώς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες με ισχυρά οφέλη. Επομένως, η ποιοτική εξυπηρέτηση στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας είναι απαραίτητη για την παροχή υψηλών υπηρεσιών. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων στα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν ως Υπάλληλοι Υποδοχής Ξενοδοχείου ή σε όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον τουριστικό κλάδο.  

1. Εισαγωγή 

2. Ξενοδοχειακή Διοίκηση 

3. Το τμήμα της υποδοχής 

4. Σύγχρονα Σύστημα και Εξοπλισμός  

5. Υπηρεσίες δωματίων  

6. Κρατήσεις  

7. Τιμές δωματίων & Φαινόμενο Overbooking 

8. Αφίξεις 

9. Αναχώρηση πελάτη 

10. Ταμείο 

11. Διαχείριση παραπόνων & Ποιότητα 

12. Πελάτες 

13. Τεχνικές Αύξησης Πωλήσεων 

14. Στατιστική Ανάλυση & Έλεγχος λειτουργιών του τομέα υποδοχής 

15. Νέες Τεχνολογίες 


Εργασίες Καθαρισμού - Επαγγελματίας Καθαριστής / Καθαρίστρια

Η έννοια της καθαριότητας είναι αλληλένδετη με την ανθρώπινη υπόσταση ως βιολογική και ζωτική ανάγκη ώστε να διατηρηθεί η αναπαραγωγή.

Η «ατομική»  βιολογική αναγκαιότητα για καθαριότητα αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε ταυτόχρονα και ως «κοινωνική ανάγκη», με τη δημιουργία ομάδων και κοινωνιών για κοινή συμβίωση. Επομένως, η καθαριότητα του σώματος για λόγους υγείας και εμφάνισης δεν μπορεί να αποσπαστεί από την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου, ιδιωτικού και δημόσιου.

Στο μάθημα αυτό ο εκπαιδευόμενος θα μάθει τις έννοιες και δεξιότητες του επαγγελματία καθαριότητας, της υγιεινής και του απαραίτητου εξοπλισμού.

Το μάθημα απαρτίζεται από τέσσερις (4) ενότητες.

1. Εισαγωγή στον Επαγγελματικό Καθαρισμό 

2. Ορισμοί & Φάσεις Καθαρισμού

3. Απορρυπαντικά

4. Βοηθητικά Μέσα Καθαρισμού

5. Είδη Καθαρισμού

6. Γενικές Αρχές Καθαρισμού

7. Καθαρισμός

8. Απολύμανση

9. Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας

10. Απεντόμωση - Μυοκτονία
Πρώτες Βοήθειες

Πολλοί άνθρωποι καθημερινά βρίσκονται σε επείγουσες καταστάσεις χωρίς να το αναμένουν. Μια τέτοιου είδους κατάσταση είναι τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο οδικό δίκτυο, στον χώρο εργασίας, στο σπίτι ή ακόμη και στους χώρους ψυχαγωγίας. Τα ατυχήματα μπορεί να είναι ανεπαίσθητα ενώ άλλα να απειλούν την ανθρώπινη ζωή και να χρειάζονται τη βοήθεια άλλων ανθρώπων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αλλά και σε μια ξαφνική αδιαθεσία - ασθένεια συμβάλλουν οι πρώτες βοήθειες. Στο  μάθημα λοιπόν αυτό, ο εκπαιδευόμενος θα μάθει όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει ικανοποιητικά, αξιόπιστα και έγκαιρα τις πρώτες βοήθειες, ανά πάσα στιγμή όταν παραστεί ανάγκη.

Το μάθημα αποτελείται από δεκαπέντε (15) ενότητες.

1. Εισαγωγή

2. Εκτίμηση Πάσχοντα 

3. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

4. Θέση Ανάνηψης / Πλάγια Θέση Ασφαλείας 

5. Λιποθυμία

6. Προβλήματα Αεραγωγού και Αναπνευστικού Συστήματος

7. Ασθένειες

8. Καρδιολογικά Επείγοντα

9. Αιμορραγία

10. Ξενα Σώματα

11. Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

12. Εγκαύματα

13. Κακώσεις

14. Προβλήματα από Θερμότητα και Ψύχος

15. Κουτί Πρώτων Βοηθειών


Αθλητικό Μάρκετινγκ

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα:

Σε στελέχη ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, προπονητές συλλόγων, μέλη διοικήσεων και προέδρους. Ένας χρήσιμος οδηγός επιβίωσης όλων των εμπλεκομένων με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στην δύσκολη – όπως έχει διαμορφωθεί – μετά τον Covid-19 εποχή. Απευθύνεται ακόμα σε αθλητικούς συντάκτες και υπεύθυνους επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Αθλητικών Συλλόγων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του Μαθήματος:

Με το πέρας της παρακολούθησης του μαθήματος, θα έχει την δυνατότητα να γνωρίζει το νομικό πλαίσιο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, νομικά και φορολογικά, για την λειτουργία ενός αθλητικού σωματείου. Επιπλέον παρατίθενται τρόποι με τους οποίους ένα σωματείο θα μπορεί να λειτουργήσει σε νόμιμα πλαίσια και να έχει αύξηση των εσόδων.

Επιπλέον παρατίθενται τρόποι για να προσελκύσουν και να αυξήσουν υποψήφιους χορηγούς αλλά και τακτικές για να τους διατηρήσουν μέσω ψηφιακών πλατφόρμων αλλά και με πρωτότυπους τρόπους δια ζώσης. Επιπλέον μέσα από απλές πρακτικές γίνονται γνωστοί απλοί τρόποι για τη διατήρηση της σχέσης του συλλόγου με το φίλαθλο κοινό και την τοπική κοινωνία. 

Προαπαιτούμενα γνώσεων – δεξιοτήτων

Όποιος το παρακολουθήσει πρέπει να έχει βασικές γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή &  να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Διάρκεια

30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης.Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η κοινή αντίληψη περί προστασίας των δεδομένων είναι μια πολύ σύγχρονη έννοια. Σκεφτόμαστε ψηφιακά αποθηκευμένες βάσεις δεδομένων και αρχεία και κατανοούμε τη σημασία της προστασίας τους. Είναι προφανές ότι τα ψηφιακά αρχεία δεν έχουν φυσικό βάρος και μπορούν να τροποποιηθούν ή να κλαπούν χωρίς να αφαιρεθεί το πρωτότυπο και είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι μια τέτοια απώλεια θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών.

Αυτός βέβαια δεν είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο πάντοτε αποθηκεύονται, ακόμη και σήμερα οι πληροφορίες που είναι σε άλλες μορφές θα πρέπει να προστατεύονται.

 


Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το πρόγραμμα εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων έχει σκοπό να παρουσιάσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που οφείλει να έχει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει στην πράξη. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων εφόσον παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα μπορούν να εκπαιδεύουν ενήλικες εκπαιδευόμενους με νέες, αποτελεσματικές και μαθητοκεντρικές μεθόδους. Ακόμη, θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την εκπαιδευόμενη ομάδα και να σχεδιάζουν μια πολυαισθητηριακή διδασκαλία βασιζόμενη στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα μάθουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια μικροδιδασκαλία. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με υποστηρικτικό υλικό, παραδείγματα, παραρτήματα και ερωτήσεις από την τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ


Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Στο μάθημα  “Ψηφιακές Δεξιότητες Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media Marketing)” θα διδαχθείτε τη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον τομέα των επιχειρήσεων όπου χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του marketing, των πωλήσεων, της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων με στόχο την προσέγγιση των καταναλωτών και την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Οι μικρές επιχειρήσεις φαίνεται να βασίζονται κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα και κάνουν συνήθως χρήση φωτογραφιών, εικόνων και λιγότερο βίντεο. Μέσω των σχολίων και της δυνατότητας αξιολόγησης που παρέχεται στο χρήστη η εκάστοτε επιχείρηση λαμβάνει άμεση ανατροφοδότηση και είναι σε θέση να σφυγμομετρήσει την κοινή γνώμη. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αξιολογούν την κινητικότητα της ιστοσελίδας τους καθώς και την εμπορική της αποτελεσματικότητα μέσω ειδικών social tools. Παράλληλα, η διάδοση των στοιχείων της εταιρείας αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους της κοινωνικής της δικτύωσης που αποσκοπεί στη δόμηση σχέσεων με τους καταναλωτές.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από εννιά (9) ενότητες:

1.      Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ

2.      Εισαγωγή στα Social Media Marketing (SMM)

3.      Τα βασικά βήματα δημιουργίας επιτυχημένης Στρατηγικής SMM

4.      Τα κατάλληλα SMM για την επιχείρηση σου

5.      Προώθηση/Διαφήμιση στα SMM

6.      Το Μάρκετινγκ Περιεχομένου (Content Marketing)

7.      Τα μεθοδικά βήματα για την αύξηση των Followers στα Social Media

8.      Mobile Social Media Marketing

9.      Βελτιστοποίηση των Κοινωνικών Μέσων-Social Media Optimization (SMO)