Εργασίες Καθαρισμού - Επαγγελματίας Καθαριστής / Καθαρίστρια

Η έννοια της καθαριότητας είναι αλληλένδετη με την ανθρώπινη υπόσταση ως βιολογική και ζωτική ανάγκη ώστε να διατηρηθεί η αναπαραγωγή.

Η «ατομική»  βιολογική αναγκαιότητα για καθαριότητα αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε ταυτόχρονα και ως «κοινωνική ανάγκη», με τη δημιουργία ομάδων και κοινωνιών για κοινή συμβίωση. Επομένως, η καθαριότητα του σώματος για λόγους υγείας και εμφάνισης δεν μπορεί να αποσπαστεί από την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου, ιδιωτικού και δημόσιου.

Στο μάθημα αυτό ο εκπαιδευόμενος θα μάθει τις έννοιες και δεξιότητες του επαγγελματία καθαριότητας, της υγιεινής και του απαραίτητου εξοπλισμού.

Το μάθημα απαρτίζεται από τέσσερις (4) ενότητες.

1. Εισαγωγή στον Επαγγελματικό Καθαρισμό 

2. Ορισμοί & Φάσεις Καθαρισμού

3. Απορρυπαντικά

4. Βοηθητικά Μέσα Καθαρισμού

5. Είδη Καθαρισμού

6. Γενικές Αρχές Καθαρισμού

7. Καθαρισμός

8. Απολύμανση

9. Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας

10. Απεντόμωση - Μυοκτονία