Πρώτες Βοήθειες

Πολλοί άνθρωποι καθημερινά βρίσκονται σε επείγουσες καταστάσεις χωρίς να το αναμένουν. Μια τέτοιου είδους κατάσταση είναι τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο οδικό δίκτυο, στον χώρο εργασίας, στο σπίτι ή ακόμη και στους χώρους ψυχαγωγίας. Τα ατυχήματα μπορεί να είναι ανεπαίσθητα ενώ άλλα να απειλούν την ανθρώπινη ζωή και να χρειάζονται τη βοήθεια άλλων ανθρώπων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αλλά και σε μια ξαφνική αδιαθεσία - ασθένεια συμβάλλουν οι πρώτες βοήθειες. Στο  μάθημα λοιπόν αυτό, ο εκπαιδευόμενος θα μάθει όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει ικανοποιητικά, αξιόπιστα και έγκαιρα τις πρώτες βοήθειες, ανά πάσα στιγμή όταν παραστεί ανάγκη.

Το μάθημα αποτελείται από δεκαπέντε (15) ενότητες.

1. Εισαγωγή

2. Εκτίμηση Πάσχοντα 

3. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

4. Θέση Ανάνηψης / Πλάγια Θέση Ασφαλείας 

5. Λιποθυμία

6. Προβλήματα Αεραγωγού και Αναπνευστικού Συστήματος

7. Ασθένειες

8. Καρδιολογικά Επείγοντα

9. Αιμορραγία

10. Ξενα Σώματα

11. Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

12. Εγκαύματα

13. Κακώσεις

14. Προβλήματα από Θερμότητα και Ψύχος

15. Κουτί Πρώτων Βοηθειών