Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η κοινή αντίληψη περί προστασίας των δεδομένων είναι μια πολύ σύγχρονη έννοια. Σκεφτόμαστε ψηφιακά αποθηκευμένες βάσεις δεδομένων και αρχεία και κατανοούμε τη σημασία της προστασίας τους. Είναι προφανές ότι τα ψηφιακά αρχεία δεν έχουν φυσικό βάρος και μπορούν να τροποποιηθούν ή να κλαπούν χωρίς να αφαιρεθεί το πρωτότυπο και είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι μια τέτοια απώλεια θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών.

Αυτός βέβαια δεν είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο πάντοτε αποθηκεύονται, ακόμη και σήμερα οι πληροφορίες που είναι σε άλλες μορφές θα πρέπει να προστατεύονται.