Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου

Ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας για την Ελληνική οικονομία καθώς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες με ισχυρά οφέλη. Επομένως, η ποιοτική εξυπηρέτηση στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας είναι απαραίτητη για την παροχή υψηλών υπηρεσιών. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων στα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν ως Υπάλληλοι Υποδοχής Ξενοδοχείου ή σε όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον τουριστικό κλάδο.  Το μάθημα αυτό απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) ενότητες.

1. Εισαγωγή 

2. Ξενοδοχειακή Διοίκηση 

3. Το τμήμα της υποδοχής 

4. Σύγχρονα Σύστημα και Εξοπλισμός  

5. Υπηρεσίες δωματίων  

6. Κρατήσεις  

7. Τιμές δωματίων & Φαινόμενο Overbooking 

8. Αφίξεις 

9. Αναχώρηση πελάτη 

10. Ταμείο 

11. Διαχείριση παραπόνων & Ποιότητα 

12. Πελάτες 

13. Τεχνικές Αύξησης Πωλήσεων 

14. Στατιστική Ανάλυση & Έλεγχος λειτουργιών του τομέα υποδοχής 

15. Νέες Τεχνολογίες