Οικοδομικές Εργασίες / Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

Το πρόγραμμα Οικοδομικές Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου αναφέρεται σε άτομα που κατέχουν τίτλους σπουδών Μηχανικών ΠΕ / ΤΕ, σε αποφοίτους ΕΠΑΛ συναφούς αντικειμένου, αλλά και σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσεις αντίστοιχο σεμινάριο 80 ωρών.

Έχει σκοπό να παρουσιάσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που οφείλει να έχει όποιος επιθυμήσει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι υποψήφιοι, εφόσον παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα μπορούν να απασχοληθούν σε τεχνικές εταιρείες ή τεχνικά γραφεία ως τεχνικό προσωπικό ή υπάλληλοι γραφείου, αναλόγως προσόντων.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με υποστηρικτικό υλικό, παραδείγματα, παραρτήματα και ερωτήσεις από την τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΕΠΠ.

Το πρόγραμμα αποτελείται από πέντε (5) ενότητες:

1.      Τεχνικά – Δομικά Έργα

2.      Εργοτάξιο

3.      Υγιεινή και Ασφάλεια

4.      Τεχνική Νομοθεσία

5.      Περιβάλλον